Microsoft telah melepaskan update ini ke windows kemaskini (windows update).  Update ini untuk Windows Activition Technologies membantu mengesan kesilapan pengesahan dan eksploitasi pengaktifan. Kemas kini ini juga mengesan sebarang cubaan penggodaman yang dibuat kepada fail Windows 7 sistem penting  Menyedari bahawa beberapa salinan palsu Windows termaksuk malware.
Apabila kemaskini ini berjaya “install”, ia melaksanakan proses pengesahan untuk salinan Windows yang berjalan padakomputer anda. Walau bagaimanapun, proses pengesahan ini tidak menjejaskan fungsi Windows. Proses update ini akan keluar secara senyap jika ia mengesan tiada pengesahan “error”, ekploitasi pengaktifan, atau fail diganggu.
Gangguan Fail
Jika kemas kini mendapati ada gangguan fail, ia akan cuba untuk memulikan fail. Memulihkan ini mungkin memerlukan memulakan kembalik (restart). Jika kemas kini ini tidak boleh memulihkan fail yang diganggu ia akan mengarah anda terus kepada Internet untuk maklumat lebih lanjut.
FAKTA ia dapat mengesan lebih 70 activation crack.

Kredit to VYREC

Leave a Reply